Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester Stemverklaringen Motie van Wantrouwen - Hoekse Lijn Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam Stefan Kroon kent eigen verkiezingsprogramma niet - Jos leest voor Verveen start Rotterdamse partij Verveen wil dat ex-collega’s D66 privé ‘dokken’ Second opinions aanbesteden Jos weigerde een Ja-knikkers-contract te tekenen - Powned zocht hem op Ken jij een initiatiefrijke (jonge) hond? Verveen tegen D66-er Schampers op 1e dag als zelfstandig raadslid: “Daag mij niet uit!” Gekozen Burgemeester

Kijkje in D66-keuken, verslag van informatieavond over ontstane situatie in Rotterdam

datum: 23 - 12 - 17

Op 17 december 2017 vond de lang verwachte informatieavond voor leden plaats over de ontstane situatie bij D66 in Rotterdam. Een kijkje in de keuken van D66 Rotterdam... Verslag van een enerverende avond op maandag 17 december 2017. Let op: longread

De hoogtepunten:

1. Openbaar of besloten?

De avond begon met een discussie over de openbaarheid ervan. Er zat een aantal journalisten in de zaal en een aantal (fractie)leden stelden voor er een besloten bijeenkomst van te maken. Ik gaf aan een openbare avond te willen, onder andere omdat ik door de fractievoorzitter ook in het openbaar door het slijk was gehaald in de media. Ik wil me dan ook in diezelfde openbaarheid kunnen verdedigen. Ik liet ook weten dat als de leden voor beslotenheid zouden kiezen, ik onmiddellijk zou vertrekken. Er moest uiteindelijk een stemming aan te pas komen: ongeveer 1/3 stemde voor besloten en 2/3 voor openbaar.

2. Rol Rotterdams bestuur?

De voorzitter van het Rotterdamse bestuur legt een verklaring af. Ze zegt de situatie te betreuren en laat weten dat er voordat de 5 D66-raadsleden besloten de samenwerking met mij op te zeggen er wel contact is geweest, maar dat ze geen ruimte voelde om te probreren de vijf op andere gedachten te brengen.

3. Rol landelijk bestuur?

Het landelijk bestuur heeft een vertegenwoordiger gestuurd. Deze laat weten dat dit soort situaties enkele keren zijn voorgekomen bij D66. Hij geeft aan dat er na het besluit van de vijf D66-raadsleden om de samenwerking met mij op te zeggen er meerdere keren vanuit het landelijk bestuur contact is geweest met D66 in Rotterdam, ook met mij. Ook zegt hij dat ik meerdere keren richting het landelijk bestuur in het natraject bepaalde afspraken niet ben nagekomen. Ik reageer dat ik álle afspraken richting het landelijk bestuur ben nagekomen en altijd keurig heb teruggebeld op de momenten dat we een belafspraak hadden. Ik zeg ook dat het landelijk bestuur het ‘niet nakomen van afspraken’ niet moet verwarren met ‘niet willen voldoen aan de wensen van het landelijk bestuur’. Zo heeft het landelijk bestuur mij diverse keren, ook per mail, verzocht éérder dan de door de Rotterdamse termijn van 21 dagen een besluit te nemen over mijn politieke toekomst: opstappen als raadslid en als nummer 12 op de kandidatenlijst voor 2018 blijven staan of zelfstandig verder te gaan, maar dan van de kandidatenlijst gehaald worden omdat ze dan m’n lidmaatschap beeindigen. Ik ben nóóit - mondeling, per mail, sms of whatsapp - akkoord gegaan met hun deadlines en heb áltijd aangegeven dat ik hun opstelling onrechtmatig vond. Mocht het landelijk bestuur niettemin menen dat ik weldegelijk een afspraak heb geschonden dan bij deze de toestemming om dat bericht openbaar te maken.

4. Ex-communiceren?

Ik laat weten dat ik er vooral moeite mee heb gehad dat er over mij van alles gezegd is, maar dat de mogelijkheden om erop te reageren mij zijn ontnomen. Precies op het moment dat de vijf de samenwerking met mij beëindigde, ben ik ook uit allerlei discussiegroepen voor leden verwijderd, terwijl het einde van mijn lidmaatschap toen niet aan de orde was. Mijn vraag wie dat gedaan hebben en in wiens opdracht, blijft deze avond onbeantwoord.

5. Moest ik nou wel of niet verschijnen?

Na ontvangst van het bericht dat de vijf de samenwerking met mij wilden opzeggen, kreeg ik van (de griffie van) het stadshuis te horen dat ik 21 dagen had om na te denken over mijn politieke toekomst: opstappen of aanblijven als zelfstandig raadslid. Mijn brief dat ik het besluit van de vijf onrechtmatig vond, hadden ze toen nog niet. De griffie liet mij echter ook weten dat als ik voor die tijd in de raadszaal zou verschijnen, ik automatisch als zelfstandig raadslid zou worden aangemerkt. Gek genoeg liet het Rotterdamse D66-bestuur een dag na mijn afwezigheid in de gemeenteraad in een verklaring aan alle leden weten dat zij de vijf als D66-fractie zagen omdát zij (wel) waren komen opdagen. Op de informatieavond bevestigde de voorzitter van het bestuur dat zij wisten wat de griffie tegen mij had gezegd. Mijn vraag aan het bestuur hoe ik had moeten omgaan met de tegenstrijdige uitleg door stadhuis en D66-bestuur van mijn afwezigheid in de raadszaal bleef onbeantwoord.

6. Wie hebben de vijf D66-fractieleden vooraf geconsulteerd?

Een lid stelt deze vraag. Eén fractielid geeft antwoord. Hij zegt vooraf twee kandidaten uit de top-10 voor de verkiezingen in 2018 te hebben gebeld. De ene was onbereikbaar en de ander wenste zich er niet over uit te spreken. Onduidelijk bleef of bijvoorbeeld ook lijsttrekker Said Kasmi vooraf was geraadpleegd.

7. Patroon?

De groep van vijf spraken van een patroon in mijn gedrag. Het patroon zou zijn dat ik veelvuldig bepaalde standpunten vooraf niet overleg voordat ik het in de raadscommissie of tegen de media zeg of te openlijk mijn collega’s afval. Ik heb inderdaad in het laatste artikel gezegd dat ik de huidige D66-fractie te volgzaam vind. En ja, je kan je afvragen of dat netjes is. Maar patroon? Ik heb de integratienota wel eens een tenenkrommend stuk genoemd omdat er wordt gesproken over allochtonen die moeten invoegen op de snelweg waar autochtonen rijden. Maar dat stuk was van Leefbaar. En ja, op mijn eigen portefeuille neem ik wel eens de vrijheid om iets te vinden, maar dat doen alle D66-raadsleden. Een fractiegenoot had in de pers gezegd dat hij de campagne over seksuele diversiteit geweldig vond. U weet wel de campagne met zoenende Moslima. Ik vond dat een vreselijke campagne. Maar ja, je gunt elkaar ook wat ruimte, niet waar?

8. Geschikt?

Als sprake was van een negatief patroon in mijn gedrag, waarom is dit dan nimmer aan de orde gekomen in de officiële voortgangsgesprekken die ik had met de fractievoorzitter en voorzitter van het bestuur. En hoe kan het dan dat ik onlangs nog ‘geschikt’ werd bevonden als kandidaat lijsttrekker en ‘geschikt’ als kandidaat raadslid, terwijl deze commissie toegang had tot álle informatie? Ook deze vraag van mij bleef maandag onbeantwoord.

9. Feyenoord?

De D66-fractievoorzitter noemt mijn stemgedrag bij Feyenoord City als één van de voorbeelden die duidelijk moet maken dat ik onhandelbaar ben. Tegelijkertijd zegt hij dat ‘verdeeld’ stemmen totaal het issue niet was. Waarom Feyenoord City dan als voorbeeld van mijn wangedrag wordt aangehaald, blijft onduidelijk. Er waren geen coalitieafspraken over en ook het D66-verkiezingsprogramma gaf alle ruimte voor dualisme.

10. Was het Gudde?

De D66-fractievoorzitter noemt het Telegraaf-artikel waarin een meerderheid van de gemeenteraad het vertrek van Feyenoord-directeur Gudde zou eisen alvorens akkoord te gaan met een gemeentelijke stadionfinanciering als voorbeeld van mijn onbetrouwbaarheid. Het Telegraaf-bericht was echter onjuist. Alle zogenaamd geciteerde partijen, waaronder PvdA, leefbaar en CDA, hebben zich gedistantieerd van de inhoud en Telegraaf heeft dat bericht ook ingetrokken. Tijdens de informatieavond zei ik verbaasd te zijn dat de fractievoorzitter dit voorbeeld aanhaalt, omdat hij wist dat het artikel niet klopte. Het enige wat je me zou kunnen verwijten, is dat ik niet sneller om rectificatie heb gevraagd. Maar dat lijkt mij geen doodzonde.

11. Hoor en wederhoor?

Twee weken nadat de groep van vijf de samenwerking met mij heeft opgezegd, heeft er op initiatief van het landelijk bestuur een bemiddelingspoging plaatsgevonden. Dit gesprek heeft niet tot verandering van de situatie geleid. Mijn vraag aan de groep van vijf was: waarom hebben jullie er niet voor gekozen vóór jullie besluit ‘hoor en wederhoor’ toe te passen in plaats van achteraf op initiatief van het landelijk bestuur? Deze vraag bleef onbeantwoord.

12. Opstappen 3 zittende D66-raadsleden?

Een lid wijst de zittende D66-raadsleden Stefan Kroon, Gerda Eeuwijk en Robin de Roon erop dat zij Jos Verveen uit de fractie hebben gezet terwijl hij, net als zij, op de kandidatenlijst van D66 staan voor de verkiezingen in 2018. Hij vraagt of ze naar aanleiding van de ontstane situatie bereid zijn op te stappen. Antwoord: nee.

13. Eerdere mediation?

Een D66-fractielid stelt dat er de afgelopen jaren mediation op mediation heeft plaatsgevonden om mij in het gareel te houden. Ik laat weten hiermee niet bekend te zijn. Wel heb ik een keer op m’n donder gehad omdat ik openlijk in het AD had gezegd dat ik de integratienota een tenenkrommend stuk vond. Dat gesprek leek me echter geen mediation. De overige bijeenkomsten waren teamdagen, dat stond tenminste als titel boven de uitnodiging of het verslag. Maar als er wel verslagen van mediation zijn, bij deze toestemming om die openbaar te maken.

14. Rol lijsttrekker?

Een fractie-meeting die op 21 september 2017 heeft plaatsgevonden onder leiding van de nieuwe lijsttrekker Said Kasmi, werd door de groep van vijf aangehaald als voorbeeld van mislukte mediation. In die meeting kwam het voorstel op tafel om voortaan áltijd met de meerderheid in de fractie mee te stemmen. Het klopt dat ik als enige niet akkoord ben gegaan met die afspraak, namelijk omdat het in strijd met de gemeentewet en grondwet is die zegt dat we ‘zonder last’ stemmen. In het verslag staat echter ook heel duidelijk dat ik wel goed snap dat het streven om unaniem te stemmen er wel moet zijn. Maar dit kan je m.i. niet vooraf hard afdwingen.

15. Was er gedoe?

Ja, er was soms gedoe in de fractie. Dat heb ik maandagavond ook laten weten. De ergenissen konden over en weer oplopen. Dat hoort deels bij de politiek. Mijn analyse is echter ook - zo liet ik maandag weten - dat er vier jaar geleden voor is gekozen om twee botsende stijlen bij elkaar in de fractie te zetten. De toenmalige lijstadviescommissie oordeelde dat ik niet bij de gewenste stijl paste, maar de leden parachuteerden mij vanaf plek 19 naar de 3e plek. De botsende stijlen kunnen over en weer irritaties oproepen en vragen om veel zelfbeheersing, vooral als de uitersten van die stijlen zich manifesteren over en weer.

16. Ben ik perfect?

Nee, heb ik maandagavond gezegd. Niemand is perfect en iedereen maakt fouten. Soms ben ik te openhartig of niet diplomatiek genoeg naar de media geweest. Dit is in bijna acht jaar tijd een paar keer gebeurd. Daar staan honderden positieve D66-berichten in de media tegenover. De vraag is bovendien waarom ik in de media als woordvoerder stadionexploitatie niks mocht zeggen over een gewenste - door de markt af te geven - garantstelling voor het spelersbudget voor Feyenoord om de belangrijkste risico’s voor stad en club af te dekken, en waarom de huidige fractievoorzitter onlangs nog wél in de media, zonder overleg met mij als woordvoerder sport en festivals, mocht roepen dat hij de komst van Formule 1 naar de stad een goed idee vond? Ook deze vraag bleef onbeantwoord.

17. Onderzoek

Een lid doet het voorstel om naar aanleiding van de situatie een commissie onderzoek te laten doen naar de politieke en juridische verhouding tussen individuele raadsleden, de fractie en het bestuur. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering eind januari 2018 zal hij een voorstel doen of verwacht hij een voorstel van het bestuur. D66 kennende zal zo’n onderzoek er komen.

18. Tranen

Op ongeveer 2/3 van de avond stond een ex D66-fractielid uit de periode 2010-2014 op. In tranen vertelde ze ervoor gekozen te hebben nu eindelijk op te staan en haar verhaal te doen. Kort samengevat had ze het als verschrikkelijk ervaren om met mij in de fractie te zitten. Ook toen ze zichzelf, overmand door emoties, weer ‘herpakte’ bleef het onduidelijk wat ze precies bedoelde, behalve dan ‘dat je erbij geweest had moeten zijn’. Ook werd niet duidelijk waarom ze in de hele periode van 2010-2014 niet één keer bij mij of bij het bestuur aan de bel heeft getrokken als het zo erg was.

19. Vraagje tijdens borrel

De dagen voorafgaand aan deze informatieavond werd mij van verschillende kanten verteld dat een ex D66-fractielid aan het rondbellen was met de vraag of mensen nog smeuiige details over mijn verleden wisten die ze tegen me konden gebruiken. Nou weet je natuurlijk nooit of dit soort verhalen kloppen, maar toen ik het desbetreffende ex D66-fractielid in de zaal zag, leek mij dit een goed moment om bij haar even navraag te doen of dat verhaal klopte. Die navraag heb ik na afloop tijdens de borrel gedaan. Het betreffende ex-D66 fractielid ontkende in alle toonaarden. Gelukkig maar. Wat een fijne partij is D66 toch!

20. Afsluiting

De moderator van de avond kondigde vooraf al aan dat de bijeenkomst, die om 20.10 uur van start ging, maar tot 22.00 uur kon duren omdat we dan uit de zaal gegooid zouden worden. Rond 22.00 uur sloot hij inderdaad het informatieve deel van de bijeenkomst af, maar bleek er in dezelfde brasserie nog wel tot 24.00 uur doorgeborreld te kunnen worden. De reden van afbreken om 22.00 uur was mij kortom niet helemaal duidelijk, maar dus wel nog een gezellige afsluiting van een enerverende avond.

Ik wens alle D66-leden fijne kerstdagen, een goed uiteinde en veel wijsheid in 2018.

Wat vind je hier van?

Bekijk ook:


Warning: getimagesize(_assets/images/logo_css_verveen/logo.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/deb91626n2/domains/a1.bureau-ro.nl/public_html/_assets/includes/news/item.php on line 113

Laatste berichten

Ga terug naar overzicht

Bekijk alle externe nieuwslinks


Blijf op de hoogte!

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor mijn nieuwsbrief:

7346 ms